Guide | E-bog - Syv tips til bedre e-mails

Kap. 8 — Afsluttende

Vi har nu gennemgået syv overordnede pointer, der til sammen gerne skulle give dig et godt indblik i, hvordan du nemt og overskueligt kan optimere din daglige e-mail korrespondence.

I kapitel 1 gennemgik vi hvordan du sætter din modtager i centrum, respekterer og anderkender dem og deres tid i jeres korrespondence og henvender dig bedst muligt til dem i forhold til jeres relation.

I kapitel 2 snakkede vi om fokus, og vigtigheden af at formulere sig klart og konkret. Vi gennemgik nyhedstrekanten, snakkede om emnefeltet og hvordan man bedst muligt introducerer sin mail.

Kapitel 3 handlede om den tone og det sprog du bruger, når du skriver en mail. Kapitlet gennemgik forskellene på skriftlig og verbal kommunikation, og gav nogle bud på hvordan du kan opretholde en venlig og imødekommende tone i din korrespondence.

I kapitel 4 redegjorde vi for vigtigheden af tydelighed i skriftlig kommunikation. Vi snakkede om brug af fremmedord, og det essentielle i at gøre sig forståelig og virke sikker naturlig i sin skriftlige kommunikation.

I kapitel 5 fik du tips til at overskueliggøre dine e-mails, eksempelvis ved at lave en klar ramme for din mail, introducere og opsummere det essentielle og fremhæve dine vigtigste pointer.

Kapitel 6 var en guide til at holde dine e-mails professionelle ved bl.a. at være høflig og holde hovedet koldt, samt blive opmærksom på de signaler du kan komme til at sende til din modtager.

Til sidst gennemgik vi i kapitel 7 hvordan du bedst muligt kan hjælpe din modtager til at nå frem til det bedst ønskelige resultat og gøre det så nemt som muligt for dem at hjælpe dig, bl.a. ved at vedhæfte relevante filer og være specifik og detaljeret i den information du giver videre.

Vi håber at denne bog har inspireret dig til, hvordan du kan optimere din måde at skrive e-mails på, og at du får lyst til at prøve dem af, eller implementere dem i din hverdag!

Effektive e-mails kan åbne mange døre, og gøre kommunikationen imellem mennesker let og overskuelig. Følges rådende i denne bog, skulle du meget gerne spare en masse tid og energi på dine e-mail korrespondancer, og med den rette respekt og hensyn kan det forhåbentlig hjælpe dig med at få en optimal kommunikation med dine kollegaer, kunder eller chefter.

Vi ønsker dig en fantastisk og flydende kommunikation i fremtiden!