Senest opdateret d. 23. august 2019

Betingelser

1. Gyldighed

 1. Forretningsbetingelserne gælder for alle de aftaler, du som kunde indgår med GoEdit ApS. CVR-nr.: 3915 2509. Ewaldsgade 7, 3., 2200 København N, Danmark. Tlf.: +45 71 99 32 92. E-mail: go@goedit.dk. Hjemmeside: www.goedit.dk.

 2. Ændringer til aftalen er kun gældende, hvis det er aftalt skriftligt.

2. Ydelser

 1. GoEdits ydelser falder i 4 kategorier:

  • Korrekturlæsning (herunder rettelse af grammatik og tegnsætning).

  • Tekstforfatning (herunder produktion af tekster til diverse formål som fx artikler, hjemmesider, markedsføringsmateriale, jobopslag, nyhedsbreve, kontrakter og aftaler, korrespondancer m.m.).

  • Oversættelse fra et sprog til et andet. Se vores udbudte sprog under produktsiden 'oversættelse'.

  • Templates med skræddersyede tekstydelser.

 2. I det følgende betegnes ovenstående ydelser under ét som 'materialer'.

3. Dine rettigheder til materialer leveret af GoEdit

 1. Når du modtager materialet fra GoEdit, har du ret til at:

  • Gemme materialet til senere brug.

  • Udskrive, offentliggøre og på anden måde dele materialet og anvende det til eget brug.

  • Korrigere og tilrette materialet til enhver situation, du ønsker at anvende materialet i.

  • Frit uploade materialet til din virksomheds hjemmeside, sociale medieprofiler eller anden platform.

 2. Du ejer alle rettigheder til materialet.

4. Levering

 1. Når du modtager materialet, skal du hurtigst muligt gennemlæse materialet for at vurdere, om der er eventuelle mangler eller fejl i det tilsendte. Kontakt os straks, hvis du opdager fejl eller mangler. Vi vil da hurtigt rette materialet. Indsigelser til tekstens kvalitet og indhold skal modtages via e-mail inden 72 timer efter levering.

 2. Hvis du ikke er abonnent hos GoEdit, tilstræber vi levering af materialet inden for 24 timer, når bestilling afgives på hverdage i tidsrummet kl. 8.00-16.00. Hvis bestilling afgives uden for dette tidsrum, leveres materialet på den førstkommende hverdag inden kl. 10.00. Hvis leveringen af materialet forsinkes, hvis bestillingen fx er stor, og hvor det står klart, at tidsforbruget med redigeringen overstiger de 24 timer, informerer vi dig om det og angiver et nyt leveringstidspunkt. Hvis du er abonnent på GoEdit, er du derimod omfattet af ekspreslevering. Læs mere om de enkelte abonnementer under 'priser'.

 3. Hvis du ikke har modtaget materialet senest ved et nyt angivet leveringstidspunkt (dvs. at vi har været nødsaget til at udsætte levering én gang), har du ret til at ophæve købet.

5. Pris og betaling

 1. Der tages udgangspunkt i den pris, som du finder på vores hjemmeside på tidspunktet for dit køb. Prisen er i danske kroner (DKK) og skal tillægges moms. Faktura fremsendes, når materialet er leveret af GoEdit. Hvis du er abonnent, modtager du blot én samlet faktura månedligt for de ydelser, som vi i den seneste måned har leveret til dig.

 2. Betalingsbetingelserne er 20 dage netto fra fakturadatoen. Hvis en faktura ikke betales rettidigt, tillægges der renter på 2 % pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker.

6. Ansvar

 1. GoEdit er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved materiale udarbejdet af GoEdit eller som følge af brugen af det konkrete materiale.

 2. GoEdit yder kun arbejde relateret til udarbejdelsen af det konkrete materiale, og vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at opfordre og henvise dig til at søge specialiseret rådgivning eller assistance hos tredjepart, såfremt vi vurderer, at dette er en bedre løsning for dig.

 3. GoEdit påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos dig som følge af download eller eventuel virus m.v. i filen. Hvis dette sker, bør du dog straks tage kontakt til os, så vi kan undersøge fejlen nærmere.

7. Lovvalg og værneting

 1. Aftalen er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Københavns Byret.