Betingelser

Det skal være en super god oplevelse at bruge GoEdit. Nedenfor kan du læse betingelserne for din brug af GoEdit, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til disse.

Scroll down

Oversigt

1. Gyldighed2. Ydelser3. Dine rettigheder til materialer leveret af GoEdit4. Levering5. Pris og betaling6. Ansvar7. Lovvalg og værneting

1. Gyldighed

 1. Forretningsbetingelserne gælder for alle de aftaler, du som kunde indgår med GoEdit ApS. CVR-nr.: 3915 2509. Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø, Danmark. Tlf.: +45 71 99 32 92. E-mail: go@goedit.dk. Hjemmeside: www.goedit.dk.

 2. Ændringer til aftalen er kun gældende, hvis det er aftalt skriftligt.

2. Ydelser

 1. GoEdits ydelser falder i 2 kategorier:

  • Korrekturlæsning (herunder rettelse af kommaer og grammatik) og omskrivning af tekster (herunder omskrivning, opstramning og korrigering af sætningskonstruktioner og ord, med det formål at gøre en tekst forståelig og skabe en klare kommunikation).

  • Redigering af billedemateriale (herunder beskæring, redigering af lys, kontrast og skarphed, indsættelse af filtre, skalering m.m.).

 2. I det følgende betegnes ovenstående ydelser under ét som 'materialer'.

3. Dine rettigheder til materialer leveret af GoEdit

 1. Når du modtager materialet fra GoEdit, har du ret til at:

  • Gemme materialet til senere brug.

  • Udskrive, offentliggøre og på anden måde dele materialet og anvende det til eget brug.

  • Korrigere og tilrette materialet til enhver situation, du ønsker at anvende materialet i.

  • Frit uploade materialet til din virksomheds hjemmeside, sociale medie-profiler eller anden platform.

 2. Du ejer alle rettigheder til materialet.

4. Levering

 1. Når du modtager materialet, skal du gennemlæse materialet for at vurdere, om der er eventuelle mangler eller fejl i det tilsendte. Kontakt os straks, hvis du oplever fejl eller mangler.

 2. Vi tilstræber levering af materialet inden for 2 timer, når bestilling afgives på hverdage i tidsrummet 8.00 og 16.00. Hvis bestilling afgives uden for dette tidsrum, leveres materialet på den først kommende hverdag inden kl. 10.00. Hvis leveringen af materialet forsinkes, hvis fx bestillingen er stor, og hvor det står klart, at tidsforbruget med redigeringen overstiger 2 timer, informerer vi dig om det, og angiver et nyt leveringstidspunkt.

 3. Hvis du ikke har modtaget materialet senest på det nye leveringstidspunkt, har du ret til at ophæve købet.

5. Pris og betaling

 1. Der tages udgangspunkt i den pris, som du finder på vores hjemmeside på tidspunktet for dit køb. Prisen er i danske kroner (DKK) og skal tillægges moms. Faktura fremsendes når materialet er leveret af GoEdit.

 2. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadatoen. Hvis en faktura ikke betales rettidigt, tillægges der renter på 2 % pr. påbegyndt måned indtil betaling sker.

6. Ansvar

 1. GoEdit er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved materiale udarbejdet af GoEdit eller som følge af brugen af det konkrete materiale.

 2. GoEdit yder kun arbejde relateret til udarbejdelsen af det konkrete materiale, og vi forbeholder os retten til, på ethvert tidspunkt, at opfordre og henvise dig til at søge specialiseret rådgivning eller assistance hos tredjepart, såfremt vi vurderer, at dette er en bedre løsning for dig.

 3. GoEdit påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos dig som følge af download eller eventuel virus m.v. i filen. Hvis dette sker, bør du dog straks tage kontakt til os, så vi kan undersøge fejlen nærmere.

7. Lovvalg og værneting

 1. Aftalen er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Københavns Byret.