Op

Betingelser

Vi har nogle få betingelser, som skal sikre et godt samarbejde.
Senest opdateret d. 21. februar 2020

Betingelserne i uddrag

Vi har samlet vores betingelser i et kort overblik, så du nemt kan løbe dem igennem på de punkter, som typisk er vigtigst for dig.

 • Din tekst leveres til din e-mail.
 • Du ejer alle rettigheder til det, som vi leverer til dig og kan frit bruge det til alle de formål, du ønsker.
 • Vi sender et udkast, før vi sender din tekstforfatning til korrekturlæsning. Du har én gratis retterunde. Send alle dine rettelser til tekstforfatteren i én e-mail. Svar gerne hurtigt, så teksten kan rettes til og gøres klar til endelig levering.
 • Vi insisterer på at gøre dig 100% tilfreds, så hjælp os endelig med din feedback, så vi kan få foretaget eventuelle rettelser. Hvis ikke du bliver tilfreds i senest anden retterunde, vil du selvfølgelig ikke blive opkrævet betaling for opgaven.
 • Vi er en B2B erhvervsservice og derfor er alle vores priser vist eksklusiv moms.

Betingelserne fuld længde

1. Gyldighed

 1. Forretningsbetingelserne gælder for alle de aftaler, du som kunde indgår med GoEdit ApS. CVR-nr.: 3915 2509. Ewaldsgade 7, 3., 2200 København N, Danmark. Tlf.: +45 71 99 32 92. E-mail: go@goedit.dk. Hjemmeside: www.goedit.dk.
 1. Ændringer til aftalen er kun gældende, hvis det er aftalt skriftligt.

2. Ydelser

 1. GoEdits ydelser falder i 2 kategorier:
 1. Korrekturlæsning (herunder rettelse af grammatik og tegnsætning).
 1. Tekstforfatning (herunder produktion af tekster til diverse formål såsom fx artikler, hjemmesider, markedsføringsmateriale, jobopslag, nyhedsbreve, kontrakter og aftaler, korrespondancer m.m.).
 1. I det følgende betegnes ovenstående ydelser under ét som 'materialer'.

3. Dine rettigheder til materialer leveret af GoEdit

 1. Når du modtager materialet fra GoEdit, har du ret til at:
 1. Gemme materialet til senere brug.
 1. Udskrive, offentliggøre og på anden måde dele materialet og anvende det til eget brug.
 1. Korrigere og tilrette materialet til enhver situation, du ønsker at anvende materialet i.
 1. Frit uploade materialet til din virksomheds hjemmeside, sociale medieprofiler eller anden platform.
 1. Du ejer alle rettigheder til materialet og kan frit bruge det til alle de formål, du ønsker.

4. Levering

 1. Når du modtager materialet, skal du gennemlæse materialet for at vurdere, om der er eventuelle mangler eller fejl i det tilsendte. Kontakt os straks, hvis du opdager fejl eller mangler.
 1. Når du bestiller en tekst på GoEdit, er vi typisk i stand til at levere udkast til materialet inden for 1-2 hverdage. Hvis leveringen af udkastet forsinkes, i forhold til det normale leveringstidspunkt, fx hvis bestillingen er stor, informerer vi dig selvfølgelig om det og angiver et nyt leveringstidspunkt.
 1. Du har én retterunde inkluderet i din bestilling. Saml alle dine rettelser til din tekst, og send dem til tekstforfatteren i ét dokument eller e-mail.
 1. Hvis du ikke har modtaget udkastet senest ved et evt. nyt angivet leveringstidspunkt (dvs. at vi har været nødsaget til at udsætte levering én gang), har du ret til at ophæve købet.
 1. Når vi leverer et udkast til dig, har du 72 timer til at komme med eventuelle rettelser. Når vi har modtaget din accept af teksten eller eventuelle retterlser, sender vi teksten videre til korrekturlæsning og kvalitetskontrol, og herefter leveres den endelige tekst til dig. Du sender rettelserne til den editor, der har leveret dit udkast til dig (deres kontaktoplysninger angives direkte i den e-mail, som du modtager med udkastet). Hører vi ikke fra dig inden 72 timer, sender vi teksten videre til korrekturlæsning og kvalitetskontrol, hvorefter den endelige tekst leveres til dig.

5. Pris og betaling

 1. Der tages udgangspunkt i den pris, som du finder på vores hjemmeside på tidspunktet for dit køb. Prisen er i danske kroner (DKK) og skal tillægges moms. Alle opgaver bestilt som 'template' afregnes med det samme via kreditkortbetaling. Skræddersyede opgaver og korrekturlæsning afregnes via faktura som fremsendes, når materialet er leveret af GoEdit. Hvis du er abonnent, modtager du blot én samlet faktura månedligt for de ydelser, som vi i den seneste måned har leveret til dig.
 1. Som abonnent på GoEdit trækker vi det aftalte beløb for abonnementet automatisk hver 30. dag. Kvittering for dit køb fremsendes til din e-mail. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, dog er du bundet af en opsigelsesperiode på 2 måneder, fra det tidspunkt, hvor du opsiger abonnementet. Dette skyldes blot, at de editorer, som skriver dine tekster på forhånd afsætter tid til din opgave, og derfor bør have lidt tid til at kunne tage andre opgaver ind.
 1. Betalingsbetingelserne ved betaling via faktura er 8 dage netto fra fakturadatoen. Hvis en faktura ikke betales rettidigt, tillægges der renter på 2 % pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker.

6. Ansvar

 1. GoEdit er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved materiale udarbejdet af GoEdit eller som følge af brugen af det konkrete materiale.
 1. GoEdit yder kun arbejde relateret til udarbejdelsen af det konkrete materiale, og vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at opfordre og henvise dig til at søge specialiseret rådgivning eller assistance hos tredjepart, såfremt vi vurderer, at dette er en bedre løsning for dig.
 1. GoEdit påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos dig som følge af download eller eventuel virus m.v. i filen. Hvis dette sker, bør du dog straks tage kontakt til os, så vi kan undersøge fejlen nærmere.

7. Lovvalg og værneting

 1. Aftalen er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Københavns Byret.